Condicions generals de compra

Aquest document (conjuntament amb els documents esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes a la mateixa (d'ara endavant, les "Condicions"). Us preguem que llegiu atentament les Condicions abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, consenteixes quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa si no estàs d'acord amb totes les Condicions, no has d'usar aquesta pàgina web. Aquestes condicions podrien ser modificades. És responsabilitat teva llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de subscripció del contracte seran les que li siguin aplicables.

Les nostres Dades

La present pàgina web és operada per Fidelización Moneder, SLU, amb domicili a Plaça dels Àlbers, 16, 17, 3B, 08560 Manlleu(Barcelona) NIF B67204396.

Dades de visitant

La informació o dades personals que ens facilites sobre tu seran tractats conformement al que s'estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d'aquesta pàgina web es consent el tractament d'aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens facilites són veraces i es corresponen amb la realitat.

Ús de la web

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts (tot el contingut de la web), de conformitat amb la Legislació aplicable, les presents Condicions Generals de Venda del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, obligant-se a indemnitzar a Fidelitzación Moneder, SLU, per qualsevol mal o perjudici que poguera ocasionar per l'ús d'aquesta web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent. L'Usuari haurà d'abstindre's de:

  • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits.
  • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
  • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.
  • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del domini, tercers proveïdors i altres usuaris.
  • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del lloc web o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguen inserir-se en els Continguts.
  • Obtindre i intentar obtindre els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s'hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els Continguts o, en general, dels que s'empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels Continguts.

Celebració del contracte

La informació continguda en les presents Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per a contractar. El consentiment es manifesta pel concurs de l'oferta i acceptació sobre la cosa i la causa que han de constituir el contracte. El contracte s'accepta des que es manifesta l'acceptació de la compra. Per a realitzar una comanda, hauràs de seguir el procediment de compra en línia i fer clic en la forma de pagament. Després d'això, rebràs un correu electrònic justificant recepció de la teua comanda.

Disponibilitat dels articles sol·licitats

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat d'aquests. Si per causes excepcionals es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-te informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que tu podràs encarregar. Si no desitges fer una comanda d'aqueixos productes substitutius, et reembossarem qualsevol quantitat que pogueres haver abonat.

Negativa a tramitar una comanda

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i de llevar o modificar qualsevol material o contingut d'aquesta.

Entrega de les comandes

La comanda és enviada per missatgeria amb un termini de lliurament d'entre 48 hores-10 dies. Quan es realitze l'enviament, rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la teua comanda i amb el número de seguiment, que et permetrà conéixer l'estat de la comanda. En cas que 7 dies després de la recepció del correu electrònic de confirmació encara no hages rebut el teu paquet, contacta amb el nostre comerç.

Preu i pagament

Els preus dels productes seran els estipulats en la nostra pàgina web en el moment en què es confirma la comanda. Els preus inclouen l'IVA aplicable segons la legislació actual a Espanya. Els preus esmentats en el nostre lloc web, incloent-hi altres conceptes, figuren en euros. Les despeses d'enviament no han sigut inclosos en els preus, aquests s'afegiran a l'import total degut segons s'exposa en la nostra taula de Despeses d'Enviament. Les altres despeses addicionals que puguen originar-se seran assumits pel comprador, que serà informat de tots els imports i del preu final resultant abans del perfeccionament del contracte.

Quan hages finalitzat la teua comanda, podràs pagar mitjançant targeta de crèdit, el teu compte *Paypal o contra reembossament. Acceptem pagaments amb total garantia per a les targetes Visa, Mastercard, Visa Electró, American Express. Ens prenem molt de debò la seguretat, de manera que les teues dades estaran fora de perill amb nosaltres. Tots els titulars de targetes de crèdit o dèbit estan subjectes a validació i autorització tant per part nostra com per part de l'emissor de la targeta, per a mantindre la seguretat i evitar el frau.

La compra és 100% segura ja que Utilitzem un dels sistemes de comanda en línia més segurs del mercat i estem constantment investigant i millorant el nostre programari per a assegurar-nos que oferim els més qualificats estàndards de seguretat en tot moment. En cap moment el comerç té accés a les dades de la teua targeta. Les dades de la targetes són gestionats directament per les entitats bancàries a través de la passarel·la, garantint la seua gestió adequada.

Enllaços externs

En el cas que la nostra pàgina web continga links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats del seu ús.

Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguen per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vosté accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguen electròniques. Ens posarem en contacte amb vosté per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vosté consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Acord complet

Les presents Condicions i tot document a què es faça referència expressa en les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre Vosté i nosaltres en relació amb l'objecte del Contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vosté i nosaltres verbalment o per escrit.

Nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que poguera inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vosté ni nosaltres disposarem d'acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (llevat que s'haguera fet tal declaració incerta de manera fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents Condicions.

Dret a modificar les condicions

Tenim dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vosté estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què use la present pàgina web o efectue cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que vosté haguera fet prèviament.

Garanties legals

En cas que l'article siga defectuós, procedirem, segons corresponga, a la reparació, substitució o resolució del contracte. El client té un termini de 14 dies des de la recepció de l'article, per a posar-se en contacte amb nosaltres.

La satisfacció dels nostres clients és de màxima importància i posem a la seua disposició totes les opcions per a resoldre les incidències.

Icono hacia arriba