Val més prevenir que curar

Data: 25 Jun 2024

Categories: Notícies

Des de la seva creació al gener del 2005ARS GEOTÈCNICA ha estat compromesa a abordar les necessitats sorgides del ràpid creixement urbanístic i d'infraestructures al nostre país.

Es dediquen a proporcionar serveis tant per a projectes de nova construcció com per a la conservació d'edificacions i d'infraestructures ja existents.

Durant aquests 20 anys de trajectòria, han expandit la seva presència més enllà de Catalunya, arribant a intervenir en projectes a diverses regions d'Espanya i països veïns, com les Illes Balears, València, Aragó, Castella i Madrid, a més d'ampliar la seva activitat internacional a llocs com Portugal i Tunísia.

ARS GEOTÈCNICA, la seva filosofia se centra a brindar serveis adaptats a les necessitats específiques dels seus clients, sense importar-ne la ubicació geogràfica. Estan compromesos amb oferir solucions tècniques i professionals on sigui que se'ls requereixi.

Aquests són els seus serveis:

REDACCIÓ DE PROJECTES:

Redacció de projectes per a la prevenció i/o mitigació de riscos geològics relacionats amb moviments de massa. Proveeixen els clients del servei de gestió i redacció de projectes per a l'estabilització de terrenys amb problemes de moviments de massa.

DIRECCIONS FACULTATIVES D'OBRA:

Gestió de Direccions Facultatives d'Obra per a treballs de gestió de riscos geològics, excavació i/o estabilització de talussos, construcció de dics i terraplens, reparació de patologies en estructures induïdes pel terreny...

Proveeixen els seus clients del servei de Direcció Facultativa d'Obra en treballs d'estabilització de talussos, protecció contra la caiguda de terres i blocs rocosos, excavació de talussos, construcció de dics i terraplens, reparació de patologies en estructures induïdes pel terreny… 

REALITZACIÓ D'ESTUDIS GEOTÈCNICS:

Estudis geotècnics per a projectes de gestió i planificació urbanística, projectes d'edificació, infraestructures lineals, patologies d'edificis induïdes pel terreny…

Donen servei als seus clients en les necessitats de gestió urbanística i constructives tant a nivell de projecció de noves infraestructures, edificacions o planejament urbanístic com en la gestió de problemes derivats una vegada construïts.

ARS GEOTÈCNICA és el terratrèmol abans del terratrèmol.

Icono hacia arriba