La Importància d'Escollir el Peix de Proximitat

Data: 17 Jan 2024

Categories: Notícies

En una era globalitzada, on els productes es mouen a llargues distàncies abans d'arribar als nostres plats, la importància de seleccionar peix de proximitat es converteix en una qüestió essencial, amb beneficis significatius tant per als consumidors com per al medi ambient.

És per això que us presentem els cinc motius principals pels quals és millor escollir el peix de proximitat. 

1. Frescor i Qualitat:

El peix de proximitat arriba a les peixateries amb menys temps de transport, assegurant així una major frescor. Aquest factor és crucial per a la qualitat del peix, ja que la rapidesa amb què arriba a les mans del consumidor redueix la possibilitat de deteriorament.

2. Suport a les Comunitats Locals:

Optar pel peix local significa donar suport als pescadors i a les comunitats locals. Aquesta elecció contribueix a mantenir viva l'economia local i a preservar les tradicions pesqueres de la zona, creant un vincle més fort entre els productors i els consumidors.

3. Sostenibilitat Ambiental:

El peix de proximitat sovint està subjecte a regulacions i pràctiques pesqueres més sostenibles. Les empreses pesqueres locals tenen un interès directe en mantenir la salut dels ecosistemes marins, ja que depenen d'aquests per al seu sustent. Així, escollir peix de proximitat pot contribuir a la conservació dels recursos marins.

4. Reducció de l'Empremta de Carboni:

La producció i el transport de peix de llargues distàncies implica una empremta de carboni substancial. Escollir productes locals redueix aquesta empremta, ja que el peix viatja menys abans d'arribar als mercats i restaurants locals.

5. Diversitat i Temporada:

Optar per peix de proximitat també permet gaudir de la diversitat que ofereix cada estació. Aquesta elecció respecta els cicles naturals dels peixos, afavorint la sostenibilitat dels ecosistemes marins.

A Sempre Calma ho saben molt bé, és per això que utilitzen la millor matèria prima possible.

Icono hacia arriba